2021.03.10

NewsCrunch ロングインタビュー掲載

WANI BOOKS NewsCrunchに

ロングインタビューが掲載されておりますので、是非ご覧ください。

前編 https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/1711

後編 https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/1729